Nieuws & Evenementen

Fast close is het snel uitvoeren van het rapportage proces om snel (binnen 2 – 5 dagen) over relevante stuur- en verantwoordingsinformatie te kunnen beschikken.

                    Fast close,the fast way to improve you business

Fast close is the reward for a very well structured and organized closing and reporting process. It results in a fast delivery of financial statements and management reporting.

Er zijn meerdere closing definities, ze zijn hieronder weergegeven.

12-11-2013 14-08-39 Closing definities.png

Lees hier meer over de Financial closing oplossing van Financial Suite

Wanneer hoort jouw organisatie tot de besten?

Maandresultaten binnen 4 werkdagen;

Kwartaalresultaten binnen 20 werkdagen;

Jaarresultaten binnen 30 werkdagen;

Jaarlijkse budgettering cyclus binnen 30 dagen.

 

Voorwaarden om de beste te kunnen worden:

–     het proces wordt gemeten in uren en niet in dagen, uitgedrukt in scorecards

–     het belang van de tijdigheid en de juistheid van rapporteren voorop staat.

–     Cultuur 1: Mensen worden hierop aangesproken en beloond.

–     Cultuur 2: ‘first time right’ en weinig niveaus.

–     Cultuur 3: training en delen van kennis en ervaringen, resultaat continue verbeteringen.

 

Processen

Wat zijn de beste processen?

–     hele afsluitingsproces nauwlettend wordt gevolgd en strak gemanaged.

–     Men gebruikt rolling forecasts als performance management tool.

–     90 procent van de activiteiten voegt waarde toe, 10 procent = transactieverwerking.

–     Transactieverwerkende processen zijn vaak uitbesteed aan de daartoe meest geëigende partij afhankelijk van het risicoprofiel.

Beste resultaten op procesniveau

–     Standaard rapportageproces en procedures en formats zijn duidelijk, geen ruimte voor twijfel.

–     Standaard rekeningschema’s op business unit-grootboekniveau en dataintegriteit op bronniveau.

–     Het intercompany en accrual-proces hebben geen invloed heeft op het kritieke pad van het consolidatieproces.

–     Veel van de processen zijn geautomatiseerd.

Systemen

Welke systemen moet je hebben voor een goede closing?

–     Standaard Systemen, same set of accounts and metadata, webbased.

–     Fast Close Manager solution van Financial suite® biedt ook mogelijkheden om performance te meten en te managen via bijvoorbeeld persoonlijke scorecards.

This post is also available in: Engels